فارسى | سوئدى | پيوندها | در باره ما | تماس با ماادامه »"...."»


اطلاعات

شكايت عليه تبعيض ـ چگونه؟

دسترسى به بلانكت مربوطه، چه مفادى را شامل ميشود، چه مواردى را بايد مد نظر قرار داد و به كجا ارسال نمود؟

Att göra anmällan mot diskriminering, blankett, vad finns att skriva, vart den ska skickas mm

ادامه »"...."»

اطلاعات

مجموعه اى از اطلاعات در مورد تبعيض و مراكز مختلف براى جلب كمك و راهنمايى

Information för att kunna komma i kontakt med en samling av olika instanser både när gäller information och direkt hjälp

ادامه »"...."»

اطلاعات

تبعيض را هرگز نبايد پذيرفت! راه مقابله با آن را در پيش بگيريد ...

Acceptera aldrig att bli diskriminerad! Det finns hjälp att få...

ادامه »"...."»

اطلاعات
تازه واردان و اقدامات دولت سوئد و اهداف يك دوره مقدماتى

اداره مهاجرت سوئد براى تازه واردان، پناهندگان تازه وارد، اهداف و انتظارات معينى را تعريف كرده است.

ادامه »"...."»

ادامه مطالب

16860_264426211129_6796339_n.jpg
سعید آرمان
دبیر سراسری سازمان بیمرز
Saeed_arman2002@yahoo.co.uk


302519_291631927529145_867603881_n.jpg
محمود محمدزاده دبیرسراسری کشور سوئد
تلفن؛ 0736228726


10170767_617640024996669_1047262308_n.jpg
زینت کریمی دبیر واحد استکهلم سازمان بیمرز
0737869032


نشریه بیمرز

Download file

نشریه بیمرز ۳ ویژه انتخابات ۹۲


نشریه بیمرز

Download file

نشریه بیمرز شماره ۲


نشریه بیمرز

Download file

نشریه بیمرز شماره ۱ ویژه نامه کنفرانس استکهلم


ابوبکر شریف زاده دبیر گوتنبرگ

abo_sh2008@hotmail.com  تلفن     0722918070

 

دبیر واحد گوتنبرگ


محمد عابدیان دبیر شمال سوئد

0737249231

دبیرشمال سوئدادامه مطلب

 
copyright © 2007 Flykting.se