Första sidan

protestberv sirvan

 

 

Protestbrev mot planerade utvisning

 

Sedan några veckor asylsökande Mohammad Sirvan Forotan (Beteckning 10859037, med iransk bakgrund) sitter inlåst i polisens förvar iFlen. Han riskerar tvångutvisas den 6 maj 2011.

Härmed vill vi bekräfta att enligt pålitliga uppgifter vi har erhållits Mohammad Forotan har varit medlem i partiet Komale, vilket bedriver en beväpnad och radikalt  motståndsrörelse gentemot den iranska brutala regimen. Mohammad Forotan har varit medlem i partiet Komale och har aktivt deltagit i kampen mot regimens militära förtryck. I flertals tillfälle, inte minst för en månad sedan, har regimen dömt fängslade aktivister från Komale till dödstraff och avrättat dem. Mot denna backgrund finns det otvivelaktiga risker att Mohammad Forotan kommer att gå samma missöde tillmötes vid utvisning.

Härmed kräver vi att Migrationsverket ändrar sitt beslut och avbryter utvisningspcossessen. Vi hoppas att Migrationsverket tar vår förvarning på allvar.

Med respekt och hällsningar

Iranska Flyktingars Riks Organisation

Benavand Rasool               20110428