Första sidan

oppet brevtillMigrationverket

Öppet brev till Migrationsverket

2011-05-18

Med anledning av protestaktioner från Iranska asylsökande för asylrätten

Under de senaste veckorna har pågått flertals protestaktioner i vilka huvudsakligen Iranska asylsökande deltagit. Från första mars har 50 tals asylsökande genomfört två månaders sittstrejk i Smirna Kyrkan i Göteborg. Efter det har de börjat hungerstejk på Gustav Adolf i centrala Göteborg som har nu pågott i två veckor.Sergels torg i Stockholm har bevittnat en två veckors sittstrejk i april av tiotals, och sittstrejken har börjats på nytt sedan 13 maj. Protestaktionerna har uppmärksammats stort och det säkerligen har kommit till Migrationsverkets kännedom.

”Asylsökande, på livstid!” har använts som huvudparoll för aktionerna, vilket ger utryck för deltagarnas långdragna väntan och ovisshet. Det hela har resulterat i en bisarr situation både ekonomiskt och mentalt. De är asylsökande med ursprung från Iran som har en asylprocess bakom sig för hela 4 till 10 år. De flesta har fått avslag på sin asylansökan för att de inte har lyckats framföra ”godtagbara” bevis och skäll till Migrationsverket!  

Det finns flertals internationella resolutioner och fördömanden inte minst från den svenska regeringen, vilka tyder på iranska regimens fortsatta diktatoriska och brutala styre. Många asylsökande har rymt på grund av sina oppositionella aktiviteter. En stor andel av dem är kvinnor som flytt rådande islamiska barbariska lagar och normer i Iran. Det är en ytterst orimlig förväntning från Migrationsverket att asylsökande från Iran skulle kunna skaffa fram bevis och intyg på regimens förföljelse.

De pågående protesterna och valet av hungerstrejk är ett bevis på stor lidande hos dessa familjer. Ett gömt liv utan det minsta ekonomisk hjälp, utan möjlighet till jobb och allt det innebär, har totalförstört tillvaron för dessa människor. Flera års ovisshet har drabbat dessa familjers barn mycket hårt, de flesta födda här i Sverige. Ingen väg fram eller tillbaka öppnar vägen för personliga tragedier. Disparata protestaktionsformer är toppen på isberg av flyktingarnas hopplöshet. Det är någonting myndigheter ska ta på största allvar.

I de senaste två veckorna har Polisen försökt att verkställa utvisningen av två iranska flyktingar. Det lyckades inte. Utvisningen skulle innebära att flera personer riskera arrestering av iransk säkerhets agenter. Frågan är vem skulle axla de förödande konsekvenserna av detta.

Iranska flyktingars Riksorganisation vid sidan om internationella människorättsorganisationer verkar för ett omedelbart stopp för det rådande skamliga ”utvisning politiken”. Vår organisation följer pågående våg av protester från iranska flyktingar och stödjer deras krav på att deras asylansökan ska behandlas rättvist och med mänskliga och verkliga grunder.

Iranska Flyktingars Riksorganisation

www.flykting.se

Ordförande:

Rasool Benavand