Första sidan

Årsmöte2011

Årsmöte Iranska Flktingars Riks Organisation- Bimarz- Sverige

Den 16e April är dags för organisationen årsmöte. Presentanter från alla lokala sektorn i sverige och presentanter från organisationens sekertaria kommer att delta i mötet. Det kommer att några gäster som redan har bjudit till mötet vara närvarande. Medllemar i stockholm och möjligen andra städer är vällkomna.

Program:

1- ledning    Kl  10,30- 1100

2- Raport om åretsverksamhet  1100 - 1230

     paus 15minuter

3- Program och framtidens synpunkter  1245- 1330

Lunch serveras i lokalen  1330 - 1430

4-  fortsättning  och val om ny styrelse   14 30 - 15 30

16  April Nidarosgatan 12

Kontakta gärna

Rasool benavand  0708303035

Mahmoud Mohammadzade 0736228726    

              ord förande IFR  benavand