Första sidan

pressmedelande om kampanj för asylrätt

Iranska Flyktingars Riksorganisations kampanj mot rasism och för asylrätt

 

 

Valet i september närmar sig och valkampanjerna närmar sig sin slut. Viktiga samhällsfrågor uppmärksammats och har kommit att bli en stor del senaste veckornas debatter. Flykting politiken har varit en viktig fråga i partiernas valkampanjer och debatten har hettats till inte minst på grund av den konservativa höger rasistiska partiet ”Sverige demokraterna”. Sveriges flyktingpolitik har blivit allt tuffare och sämre de senaste åren och i morgondagens val kan bli ännu sämre.  Iranska Flyktingars Riksorganisation har i sin ständiga kamp försvarat flyktingars rättigheter och uppmärksammat nuvarande flyktingpolitikens omänskliga regler och åtgärderna under valprocessen och har genomfört en hel del olika aktiviteter.

Iranska Flyktingars Riksorganisation kommer att starta en ny kampanj och en del nya aktivister i vår agenda. Denna plattform grundar sig på nedanstående faktorer:

1-       Den pågående flyktingpolitiken har lett till en svart period för flyktingar i Sverige. Med den allt hårdare politiken har dörrarna stängts inför flyktingar från en rad olika länder bland andra Iran. Utvisningar av flyktingar har skett flitig och Migrationsverkets har jagat flyktingar i hög fart. Inte ens barnen och sjuka flyktingar var immuna för utvisningar. Under denna period har Sverige kritiserat av olika internationella instanser, bland andra av FN för missförhållandena och accepterade behandling av flyktingar, mer än 20 gånger.

2-       Riksdags partiers val plattform tyder på fortsättning av nuvarande flyktingpolitik med undantag av Vänster paritet och Miljö partiets verkningslösa vallöften kring flykting frågor.

3-       Klimatet i den politiska debatten kring flyktings fråga har blivit allt mer fientlig inte minst på grund av Sverige Demokraternas framgångar och den ekonomiska krisen.

4-       Det är nödvändigt att under de närmaste hektiska val veckorna bekämpa detta klimat. Detta är en viktig planering i vår organisations olika sektioner i Stockholm, Göteborg och Boden.

A.       Avslöja den fientliga flyktingpolitiken under senaste fyra åren.

B.       Bemöta och bekämpa förgiftade lögnaktig propaganda kring flyktingarnas bakgrund och historia. Uppmärksamma flyktens verklighet. Att bara avslöja den islamiska regimen i Iran räcker för att väcka varje mänsklig samvete.

C.       Betona flyktingars rättigheter och sätt ljus på det verkliga livet för gömda flyktingar, vikten av omgående och ovillkorlig hjälp och resurser från alla vårdinstanser.

D.       Genomförande av aktioner, manifestationer och inbjudan till olika progressiva organisationer, partier och rörelser att aktiv delta i anti rasistiska åtgärder.

E.        Iranska Flyktingars Riksorganisation kommer att söka samarbete med olika människor ätts organisationer, aktivister och personligheter. Den islamiska regimens ständiga förtryck och allt fler människorätts aktivister och det frihetssträvande folkets flykt är vår drivkraft att genomföra denna kampanj. Samtidig fördubblas vårt ansvar av solidariteten för försvaret av alla flyktingars rättigheter i Sverige. 

Iranska Flyktingars Riksorganisation

24 augusti 2010