Första sidan

demonstration vid bilströmsbesök

Protestera mot

utvisningsminister

Tobias Billström (m)

 ÅTERINFÖRASYLRÄTTENRÄTTENINFÖR

ASYLRÄTTEN

Tisdag 8 Juni Kl 11.00

Samling på Medborgarplatsen

Demonstration till Lärcentrum därTobias Billström är på besök

 

ASYLRÖRELSEN I NORRBOTTEN KÄMPAR FÖR:

V Återinför asylrätten. Individuell prövning ej kollektiv utvisning.

V Lika sjukvård för asylsökande, papperslösa och svenskar.

V Rätt till svenskundervisning under hela asylprocessen.

V Motverka drogproblematiken.

V Rätt till värdigt boende.

V Stoppa hotelser från migrationsverket! Nolltolerans mot

rasism – omplacera rasistiska handläggare.

Asylrörelsen i Norrbotten