Första sidan

Brev till lärar fobundet

Farzad Kamangar,  känd lärare och människorättsaktivist avrättades i  Iran

Hur tänker LR reagera?Se hela bilden

 Så sent som inatt avrättades Farzad Kamangar samt Shirin Alamhouli, Ali Heidarian, Farhad Vakili och Mehdi Eslamian av regimen i Iran. De hängdes i den ökända evinfängelse Tehran. Regimens åklagarmyndigheten beskrev de fem som mohareb, Gudsfiender.

Farzad Kamangar som var den mest framträdande av de fem, hade jobbat i 12 år som lärare i staden Kamyaran i östra Kurdistan (nordvästra Iran) och var en lokal facklig ledare för lärarnas fackförbund. Senare kom han även att jobba aktivt med mänskliga rättigheter som skribent för en människorättsorganisation och det var just detta han greps för.

I början av 2008 dömdes Kamangar, efter en rättegång som varade i cirka 10 minuter till döden av en så kallad revolutionär domstol. Enligt vittnen som närvarade sam tadvokaten Bahramian utfärdades domen utan att några som helst konkreta bevis lades fram. Därefter har han spenderat sin tid på olika fängelser runtom i Iran, bland annat i det ökanda Evinfängelset i Teheran, där han enligt rapporter från människorättsorganisationer ska ha utsatts för grov tortyr.

 

Farzad Kamangar har under hela sin vistelse i fängelserna propagerat för politiska fångars rättigheter och protesterat mot de vidriga förhållandena och tortyr som fångarna utsätts för i de iranska fängelserna.

Under det senaste året har ett stor antal människorättsorganisation och internationella samfund engagerat sig i Farzads öde. Kravet har varit entydigt: Farzad måste friges! Bland andra har Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund protesterade mot regimens agerande och specifik krävde omprövning av Farzads dödsdom i en pressmeddelande den 19 augusti 2009.

Nu efter nattens avrättningar har ännu en ny våg av avsky och protester mot regimens barbarism och förtyck vuxit fram. Det som står klart är att vi måste protestera och inte acceptera regimens agerande mot befolkningen i Iran. Vi måste se till att regimen betalar för dessa liv och inte kommer undan folkets vrede. Vi måste fördöma och inte tillåta regimens bölder fängsla, tortera och avrätta befolkningen. Inte minst måste vi se till att stoppa avrättningarna av andra aktivister som står på regimens långa dödslista över individer, många av de lärare som strävar efter ett värdigare liv.

Det råder ingen tvekan att lärarnas förbund står i framkanten av protesterna. Det finns hundratusentals Farzad som behöver vårt stöd och vår undran är hur tänker ni bidra i lärarnas kamp för mänskliga rättigheter i Iran.

 

Iranska Flyktingars Riksorganisation – Utan gränser

9 maj 2010

Arezo Jacobsson

0735779344