Första sidan

Stockholm- Debat om flyktingpolitik

Välkomna att delta:
 
Inför Riksdagsvalet
Flykting politik, hur den ser ut, utsikterna och hur den skall vara?
Paneldebatt med medverkan av alla riksdagspartier

 
Mitt under en valperiod utgör flyktingpolitiken ett av de mest viktigaste och hetaste ämnen. Flyktingpolitik spänner sig över många olika områden, ett värdigt och mänskligt mottagande och behandling av asylsökande, segregation och arbete är några att nämna. Iranska Flyktingars Riksorganisation – Stockholm har anordnat en paneldebatt i vilket finns det möjlighet att ta reda på var och en av riksdagspartiernas asylpolitik. Riksdags ledamoter kommer att delta i pannelen från riksdagspartierna.
Medverkan:
 
    * Moderaterna
    * Socialdemokraterna
    * Vänsterpartiet
    *  Miljöpartiet de gröna
    *  Kristdemokraterna
    * Centerpartiet
    * Liberala Folkpartiet
Tid: onsdag, 21 april, Klockan 18
Plats: Husbyträff
Alla är välkomna att delta och ställa frågor. Möjlighet till tolk  för olika språk har ordnats.
 
Iranska Flyktingars Riksorganisation – Stockholm           ifr_s@yahoo.com
14 mars 2010
www.flykting.se
Mer information: 
Rasool benavand 0708303035 
 Iranka Flyktingars Riksorganisation. Sverige - Bimarz
www.flykting.se