Första sidan

Öppet informationsmöte om flyktingar i Boden

Aktuella lagar och bestämmelser om asyl- och flyktingrätten

Öppet möte i Boden

Medverkare: Advokat Markus Sandström

 

Asyl- och flyktingrätten förändras i allt snabbare takt. Det kommer hela tiden nya förordningar och bestämmelser och det hela skärps till dag för dag. Iranska Flyktingars Riksorganisation – Boden har anordnat en informations möte där alla flyktingar och asylsökande hade möjlighet att ta reda på senaste förändringar och ställa frågor.

Mötet anordnades med samarbete och i Miljöpartiets lokal i Boden, måndag den 25 januari klockan 19. På mötet samlades så gott som 30 tals personer. Fler än så fanns inte plats i lokalen, flera intresserade fick inte vara med på grund av platsbrist.

Under mötet disskuterades flera aspekter av situationen för flyktingar. Tolk på ryska, svenska, persiksa, arabiska och kurdiska var att tillgå.

Ansvaret för mötet hade Gafur Abasnejad.