Första sidan

Demonstration för Kvinnofrid!

Kvinnofrid i fokus!

En lyckad demonstration och bredd samröre mot våld mot kvinnor

17 september Medborgarplatsen, Boden, klockan 16

Så tycker vi: Ett berättigat hårt straff mot våldtäkt, med farligt rasistiskt inslag!

 

 

Ett berättigat hårt straff mot våldtäkt, med farligt rasistiskt inslag!

Våldtäkt är ett av de mest fruktansvärda brotten i samhället. Våldtäkt är inte en enkel lagöverträdelse utan det bär flera avskyvärda element med sig. Kombinationen av våld och kränkning bäddar för en utomordentligt farlig missöde för ett offer. Kvinnor ska få ett fullkomligt skydd både kroppsligt och integritetsmässigt. Samhället har en positiv skyldighet att effektivt förhindra och bestraffa våldtäktsbrott. Samhället ska se till att offren får och vågar kräva sina grundlägganden rätt mot varje form av kränkning och överfall.  Varje våldtäkt är ett bevis på stora brister som måste omedelbart tas på allvar och åtgärdas.

Vår organisation prioriterar kvinnornas fullkomliga rättigheter som ett flaggskepp för människornas grundläggande rättigheter. Könsbaserade våld mot kvinnor inklusive alla förekommande former av våldtäkt är en uppenbar arena att försvara fritt och jämlikt samhälle.

Med anledning av den senaste kända våldtäkten i Boden hade vi all anledning att agera och klargöra våra ståndpunkter:

1.       Fängelsedomen och straffet av förövaren ska stödjas. Sådana brottslingar ska isoleras.

2.       Den rättsliga processen kring fallet var ett bevis på att vårt samhälle inklusive polis och domstolen bär på stora brister att skapa ett värdigt skydd för kvinnor mot våld och sexuellofredande. Minst två tidigare offer för samma brottsling hade inte fått gehör för sina klagomål. Kommunen, polis och andra samhälleliga instanser ska mobiliseras. En effektiv upplysningskampanj ska sättas igång. Varje invånare ska få större skyldighet att skapa tryggare miljö för kvinnor.

3.       Den råa våldtäkten är toppen på ett isberg av könsbaserade våld mot kvinnor. Det finns mängder av attityder, värderingar, normer och föreställningar som gör att otaligt många av våra kvinnliga medmänniskor håller tyst om våldtäkter de utsätts för både i hemmet och utanför. Invandrarkvinnor utgör den största gruppen av kvinnor med könsbaserade våld inklusive rå våldtäkt i sin vardag. Att uppmärksamma våldtäkter och att visa hård linje mot sådant brott ligger i rätt linje med kvinnofrid för kvinnor med invandrar bakgrund.

4.       Domstolen har dömt förövaren till utvisning från Sverige. Genom ett sådant beslut har domstolen skapat en ras-dimenstion i sammanhanget vilket är fel och beklagligt. Det kommer att motverka rättsväsendets syfte. Det väcker flera viktiga frågor. Är utvisningen är en del av straffet? Då skulle man väll undra varför likadana förövare enbart på grund av sin svenska nationalitet undgår just den delen av straffet? Nästa fråga, är utvisningen en åtgärd för att avlägsna förövaren från ett eventuellt återfall? Då är det rymligt att ställa frågan varför regeringen inte försöker hitta ett lämpligt avlägsen platsen för alla våldtäktsman? Ännu en fråga kan framkomma om utvisningen är en välvilig insats för kvinnor bosatta i Sverige. Då kan kvinnorna i förövarens gamla hemland med allt rätt ifrågasätta varför just de måste bestraffas av rättsväsendet i Sverige genom export av vilda våldtäktsmän?!

 

Iranska Flyktingars Riksorganisation verkar för en fullkomligt och omedelbar kvinnofrid både i hemmet och i allmänna platser. Vi mobiliserar all kraft inom flyktingar för ett gemensamt slag kraft mot våld mot kvinnor.  Vi anser att bredare insatser av alla medborgare och samhällsorgan krävs att kunna åstadkomma ett tryggare liv för kvinnor. Hårdare tag av polis och rättsväsendet är en viktigt led i att visa vi alla har fått nog. Samtidigt protesterar vi mot utvisningsdomen och all ovidkommande ras- och etniska dimensionen.

 

Människor ska vara lika gentemot lagen, som lagförbrytare eller som offer.  

 

Qafur Abbasnejad

Vice ordförande

  

http://www.nsd.se/nyheter/boden/artikel.aspx?ArticleId=4872951

 

__________________

______________