Första sidan

Stor seminarium med riksdagpartier i Luleå om flykingpolitik och om rasism

Lyckad adebatt i Luleå

S, V, M, MP, Kd, FP och RS representrades av riksdagsledamöter eller kommunfullmäktige

Lyckad asyldebatt i Luleå

70 personer deltog på Asylrörelsen i Norrbottens debatt inför EU-valet om asyl- och flyktinfrågor.
- Vi är mycket nöjda med uppslutningen, både från politiker, asylsökande och svenska medborgare. Trots lågt intresse för valet har vi lyckats samla det kanske största mötet hittills i EU-valkampanjen i Norrbotten. Och då var det många av mötesdeltagarna som inte ens får rösta i EU-valet, säger Johanna Evans från Asylrörelsen i Norrbotten.
- Alla vet att situationen är fruktansvärd i många afrikanska länder, som Darfur, Kongo och Somalia. Ändå utvisar Sverige dit. Hur kan de ansvariga politikerna försvara det? frågade Abdelrahman Salah från Darfur de deltagande politikerna.
- Politikerna pratade mycket om att asylrätten ska återupprättas. Vi har tvärtom sett hur situationen blivit mer och mer desperat för många familjer. Nu är det upp till bevis. Asylrörelsen kommer fortsätta kampen för asyl och trygghet för de som flyr från förföljelse, säger Hameed Obaidi från Asylrörelsen i Norrbotten.
I debatten deltog Leif Pettersson riksdagsledamot (s), Jonas Brännberg gruppledare (rs), Siv Holma riksdagsledamot (v), Mehmet Kaplan riksdagsledamot (mp), Ylva Mjärdell EU-kandidat (fp), Mattias Karlsson gruppledare (m), Katerina Ekström ledamot invandrarrådet(kd).

____________

______________-