Första sidan

Informationsmöte

Flyktingpolitiken inför nya förändringar: vad innebär det?

Medverkande bland andra Stiftelsen Rosengernska

Öppet möte i Göteborg: fredag 28 november

Från och med mitten av december kommer den nya flyktinglagen träda i kraft. Det betyder att människor kan få uppehållstillstånd om de kan hitta ett lämpligt arbete.  Det öppnar nya vägar för asylsökande i Sverige. Samtidigt den nuvarande hårdhänta avvisningen av tusentals asylsökande från bland andra Irak, Afghanistan och Iran kommer att fortsättas. 

För närvarande bor tiotusentals människor i Sverige i väntan på besked från Migrationsverket. Vad innebär den nya lagen för dem? Hur påverkar asylpolitiken deras situation framöver? Vad har de för alternativ?

Iranska Flyktingars Riksorganisation – Göteborg sektionen har anordnat ett möte där just sådana frågor kan diskuteras och besvaras.

Medverkande:

·         Ferec Serse, advokat, namnkunnig inom asyl- och flykting område

·         Ann Sjögren från Stiftelsen Rosengrenska med fokus på praktisk hjälp till asylsökande

·         Christofer Lundgren från Asylrörelsen 2008

Auktoriserad tolk finns att tillgå för persisk- och kurdisktagande.

Tid: fredag 28 november från klockan 17:30

Plats: Stigbergsliden 18 (närmast genom spårvagn nummer 3, 9 och 11 mot Stigbergtorget)

Mötet är öppet för allmänheten. Ingen avgift eller för anmälan behövs. 

Kaffe och enkelt tilltugg serveras.

Iranska Flyktingars Riksorganisation - Göteborg sektionen

14 nov 2008

Kontakt: Tofigh Mohammadi – Tfn: 0737671428

__________________

________________

 

_________________