Första sidan

IFR i Luleå

IFR:s lokal förening i Luleå i Invandrarrådets möte

Syftet var presentation för föreningar, invandrarrådet och invandrarservice och en kort beskrivning av föreningsliv och deras verksamheter i Luleå.

Farzad Samimi som representant för IFR talade lite om vår förening innebär att IFR är en demokratiskt nätverk med föreningar i flera städer i Sverige.

Vår ambition är att muntra fram solidaritet, vårt kämpande för utanförskap, diskriminering, utvisning och isolering är värdefullt.

Alla föreningar bör samarbeta när det gäller integration innebär att vi tillsammans bör hitta en bättre väg för att minska friktion och skadorna i flyktingprocess. Tillsammans kan vi minska konflikten mellan Svenskar och invandrar och mycket mer.

Katerina Ekström ordförande för rysk- förening presenterade den nya organisationen som är LIN Länsorganisation för invandrare i Norrbotten.

Hon påpekade till kommunen om att skaffa bästa möjligheter för integration.

Hon kom med den förslag hur kan vi växa tillsamman och skapa en framtid för oss.

Till exempel :

 utbildning i föreningskunskap för att starta fungerande förening.

 Att alla föreningar samlas under en organisation.

 Skapa en egen hemsida för invandrarföreningen med länkar till alla separata föreningar, mm.

Solveig chef för invandrarservice talade om brist på modersmåls lärare för en del av språk och de försöker hitta en väg för att lösa problemet men det är svårt, säger hon.

 

Här nämner jag andra deltagande föreningar:

  • Stålnacke Yvonne (S) ordf. Invandrarrådet

  • Solveig Eriksson ordf. Ivandrarsevice

  • Chitrawan Sandberg ordf. Thailändska förening

  • Pirkko Ervasti ordf. Finska förening

  • Baby thein ordf. Islamiska Kulturförening

  • Katerina Ekström ordf. Rysk-Svenska förening

  • Dunja teskeredzik ordf. Bosniska förening

  • Farzad Samimi ordf. IFR Luleå

  • Gafour Abbasnejad ordf. IFR Boden

Mötet ägdes på invandrarservice måndag den 6/10-08 kl. 18.00- 19.30

 

____________