Första sidan

Meddelande

Männskliga rättigheter 60 år

  

Talare: Caroline Selander från Amnesti Stockholm

I samarbete med SENSUS

Mötet äger rum i samarbete mellan SENSUS och Iranska Flyktingars Riksorganisation. Det ingår i en samlingsaktivitet från SENSUS på grund av 60 års dagen av FN :s deklaration för mänskliga rättigheter.

För oss är det här en unikt och självklart tillfälle att lyfta fram Iran som ett ständigt påtalade exempel av yttrest kränkning av mänskliga rättigheter i hela 60 års gång.

Måndagen 27 oktober klockan 18-20

Medborgarplatsen nr 4, våning 4.