Första sidan

Stockholmsektionens ordförande är avvisningshotade

Stoppa avvisningen av Rana Karimzade

2008-09-06 13:53

P R E S S M E D D E L A N D E

============================

Migrationsdomstolen har i dom (UM 631-08) avslagit överklagandet, och därmed fastställt Migrationsverkets tidigare beslut att Rana Karimzadeh och hennes två barn inte skall beviljas uppehållstillstånd i Sverige.

 

Undertecknad vill på detta sätt protestera mot Migrationsdomstolens beslut.

På sidan 13 i Migrationsdomstolens dom står:

 

Rana Karimzadeh har anfört att det inte är troligt att hennes politiska verksamhet kan ha undgått de iranska myndigheterna med hänsyn till dess art och omfattning. Migrationsdomstolen bedömer dock att verksamheten inte varit av sådan omfattning eller bedrivits på sådan nivå att den är tillräcklig i sig för att ligga till grund för antagandet att myndigheterna i Iran har ett intresse av Rana Karimzadeh."

Domstolen medger att det finns en gräns, ifråga om verksamhetens omfattning & nivå, som om den passeras i sig är tillräcklig för att ligga till grund för antagandet att Iran har intresse av dess medborgare. I ärendet som rör Karimzadeh bedömer dock domstolen att gränsen inte har passerats.

 

Domstolens bedömning är helt felaktig! Det är livsfarligt för Rana Karimzadeh att återvända till Iran! Det är sorgligt att Migrationsdomstolen, trots tydliga bevis på Karimzadehs aktiviteter, valt att gå på Migrationsverket linje.

 

Rana Karimzade är en aktivt och välkänd ansikte mot den iranska regimen och kvinnorättsaktivist. Karimzadeh har inte bara varit delaktig. Som ordförande i Iranska Flyktingars Riksorganisation - Sverige's, (IFR-S's) stockholmsavdelning har hon också haft ansvaret för dussintals protestaktioner riktade mot den iranska regimen. Organisation har under hennes ledning anordnat flera protestaktioner, vilka rapporterats om i media med hennes namn och bild angivna.

 

I nuläget syns ingen förändring i den iranska regimens brutala handlingar mot oppositionella. Situationen bara förvärras. Den gångna veckan dömdes sex arbetare i provinsen Kurdistan för att de den 1 maj hade avsikten att delta i en fredlig demonstration. Två kvinnor i Teheran dömdes till fängelse för namninsamling angående kvinnornas rättigheter. Årets mottagare av Olof Palme priset, Parvane Ardalan, dömdes ännu en gång, trots stark internationell påtryckning, till flera månaders fängelse. De är bara en handfull av incidenter mot människorättsorättsaktivister i Iran. De senaste månaderna har ett 70-tal iranier fått sina dödsstraff verkställda. Många av dessa greps redan för nio månader sedan, då de protesterade mot höga bensinpriser!!! Sedan dess har de suttit fängslade, och nu alltså likt brottslingar dödats.

 

Att oppositionella röster utomlands granskas av regimen i Iran är ingen hemlighet. EU har flera gånger deklarerat att Iran är ett osäkert land att deportera flyktingarna till. Karimzadehs aktiviteter gör henne till ett självklart mål för SAVAMA, den iranska säkerhetspolisen. Det råder inget tvivel om att hon kommer att arresteras, utsättas för tortyr, och riskera hårda straff.

Migrationsdomstolens beslut går på tvärs mot Utlänningslagen, (2005:716):

"Med skyddsbehövande i övrigt avses i denna lag en utlänning som i andra fall än som avses i 1 § befinner sig utanför det land som utlänningen är medborgare i, därför att han eller hon känner välgrundad fruktan för att straffas med döden eller att utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning." (4 kap. 2 § första stycket)

 

Domen bryter också mot allt vad humanitet heter, och mot av Sverige antagna konventioner om de mänskliga rättigheterna. Migrationsdomstolen har dömt en familj att gå en uppenbar tragedi till mötes...

 

Iranska Flyktingars Riksorganisation vädjar till Migrationsöverdomstolen att meddela prövningstillstånd, så att domen kan ändras!

 

Stockholm den 2 september 2008

Behnam Arani