Första sidan

IFR- och social engagemang

Farzad Samimi Rasesk, ordförande IFR i Luleå har tagit på sig en cetral roll i kommunens stora satsning när det gäller integrationsarbete. Båda tidningar NSD och Kuriren hade en hel del att prata med honom och kolleger vid projektet: Ett Hertsön för alla

Gemensam framtid på Hertsön

LULEÅ.
Hertsön är internationellt. Här kan man höra en hälsningsfras på 20 olika språk. Människor med olika bakgrunder samsas här i vardagen som kan se väldigt olika ut. Men nu ska olikheterna tas tillvara och bli grunden för ett ökat engagemang och en utveckling i detta stora område. Arbetsmarknadsförvaltningens invandrarservice drar igång ett utvecklingsprojekt i ett stort nätverk.

Alla är inbjudna, skola, föreningar, samhällsfunktioner med mera. Startskott och knutpunkt blir en bemannad informationsmonter i stadsdelens Galleria.

 

Luleå kommun med sina förvaltningar medverkar i utvecklingsarbetet för att nå de storstadspolitiska mål som riksdagen beslutat om. Det handlar om att människors verklighet, oavsett om man är svensk eller invandrare ska bli mindre segregerad vad gäller jämställda livsvillkor och jämställdhet. Och det handlar inte om några krångliga och svåra saker. Det kan handla om så basalt viktiga saker som att få kunskap om vikten av att ha en hemförsäkring, eller kunskap om hur man firar valborgsmässoaftonen eller dylikt. Litet eller stort, allt kan avhandlas.

 

Bemannat
Integrera mera heter projektet för framtiden som leds av UllaCarin Palm från Invandrarservice. På tisdagen presenterade hon, kommunalrådet Ywonne Stålnacke och representanter för olika föreningar och samhällsfunktioner hur det kommer att fungera med den nya info-montern.

 

- Från och med i dag, klockan 16-21, så kommer det att finnas folk här i montern. Och här kommer att finnas möjlighet att få översatt information och frågor, berättar Palm som presenterar två av föreningarna som ska hjälpa till med projektet Iranska flyktingars riksorganisation via Farzad Samimi Raskek och Islamiska föreningen via Baby Thein.

 

- Jag är burmes, berättar Baby Thein och säger att många burmeser är tilbakadragna i det svenska samhället. Projektet kan hjälpa dessa att våga ta för sig mera och träda fram och delta i vardagen, tror och hoppas Baby Thein.

 

Farzad Samimi Raskek är å sin sida intresserad av att ordna debatter och få människor att diskutera olika frågor, det kan handla om flyktingpolitiken eller annat.

 

- Jag tycker det känns bra att få vara med i det här sammanhanget, säger Raskek.

 

Alla är med
Bakom projektet finns Hertsöns områdesgrupp, en spindel i nätet mellan de boende och kommunens olika förvaltningar och i samarbetet och kontakterna mellan all verksamhet och aktivitet i Hertsön oavsett om det gäller Räddningstjänst, polis, försäkringskassa, skola, kyrka, föreningar eller annat. En referensgrupp har också bildats där kommunen, polisen, Brottsförebygande rådet, försäkringskassa, arbetsförmedling samt Lulebo finns med.

 

Räddningschef Patrik Byhlin tycker projektet och den bemannade montern är ett utmärkt tillfälle att få föra fram samhällsnyttig information till inte minst de invandrade Hertsöborna.

 

- Fungerar det här bra så kan man överföra det på andra bostadsområden också, förklarade Byhlin.

 

På Hertsön bor cirka 6.000 personer varav cirka 16 procent är av utländsk härkomst. På området verkar cirka 25 olika föreningar. Inte minst idrottsföreningar som samlar en stor skara barn och ungdomar som bland annat har en nyrenoverad sporthall att tillgå. Bibilioteket ska spela en central roll projektet och kommer bland annat att bjuda in alla burmeser.

 

Elsa Rensfeldt Larsson

 

http://www.kuriren.nu/nyheter/artikel.aspx?articleid=3301341

Kuriren – fredag 7 mars 2008

__________________________________

Projekt på Hertsön ska öka integrationen

 

LULEÅ. Hertsön är från och med i år föremål för en storstadspolitisk satsning. Storstadspolitik är en modell som tillämpats i flera svenska städer de senaste åren. Den går ut på att samordna olika insatser i området för att öka integrationen och inflytandet.

Tre punkter

- Det är ett storstadskoncept som vi har tolkat om. Vi gör det på Hertsösättet, säger Ullacarin Palm, projektledare för Integrera mera vid Invandrarservice.
Sammanfattat på tre punkter går projektet ut på att:
 Skapa nätverk mellan Hertsöns föreningar.
Förbättra dialogen mellan Hertsöns invånare och beslutsfattarna.
 Öka integrationen.
- Vi har skapat maillistor för att föreningarna ska kunna nå varandra lättare, säger Kalle Degerman vid Hertsöns områdesgrupp.
Han är också ordförande för fotbollsklubben LSK, där ungdomar från olika bakgrund spelar tillsammans i väl integrerade grupper.
Inga särskilda resurser har satts av för projektet. De pengar som behövs kommer från de berörda förvaltningarnas egna budgetar.

Bemannad hela året

- Det är relativt små insatser det handlar om penningmässigt, men vinsterna är stora, säger kommunalrådet Yvonne Stålnacke.
Den synligaste delen av projektet är än så länge en monter på Hertsö galleria där samhällsinformation kommer att finnas tillgänglig.
- Montern kommer att vara bemannad hela året. Flera föreningar turas om att stå här, säger Ullacarin Palm.
Insatserna i Integrera mera bygger till stor del på frivilligt engagemang.
Hertsöborna Farzad Samimi Raskek från Iranska flyktingars riksorganisation och Baby Thein från Islamiska föreningen är positiva till initiativet.

Årliga utvärderingar

- Burmeser är ofta försiktiga och kan ha svårt för att komma in i samhället, säger Baby Thein som själv kommer från Burma ursprungligen.
Därför vill hon hjälpa till, bland annat genom att bjuda in burmeserna på Hertsön till biblioteket för att diskutera med bibliotekspersonalen. Det är ett av många konkreta initiativ som planeras av inblandade föreningar och myndigheter.
Projektet på Hertsön kommer att fortgå på obestämd framtid och följas upp med årliga utvärderingar.
Publicerad: 2008-03-05 00:00
Uppdaterad: 2008-03-05 00:00Av Samed Salman

 

http://www.nsd.se/artikel.aspx?artid=86129