Första sidan

Representanter från riskdagpartier på vår lokal

Torsdag den 10 Maj representanter från M, MP och V deltog i föreningens planerade möte om asylpolitik och situtionen för asylsökande i synnerhet från Iran. Det blev en lyckad kväll.

Torsdag den 10 maj samlades runt 65 personer i föreningns lokal på Nidaros gatan för att delta i det annonserade information/debatt mötet. Två partier meddelade oss efterhands att de hade fått problem att representeras i mötet. Men mes stor glädje hade vi Ulrika Karlsson, Helena Leander och Kalle Larsson från M, Mp och V på plats.

Många frågor ställdes, situationen diskuterades och olika partier förklarade sina synpunkter inom olika område.

Vi har stort tack att framföra till Ulrika, Helena och Kalle samtidigt alla som deltog.