Första sidan

Rättvisa Partiet i Luleå till försvar av Farzad Samimi och hans familj!

Till: Migrationsverket, Migrationsdomstolen

Ge Farzad Samimi uppehållstillstånd!

Det har kommit till vår kännedom att Farzad Samimi och hans familj återigen
hotas av utvisning till Iran. Farzad Samimi har varit sju år i Sverige och
har jobb och familj här. Farzad Samimi har på ett mycket tydligt sätt kunnat
styrka den berättelse han gett till Migrationsverket. Om hur han förföljts
och fängslats av den iranska regimen, efter att ha organiserat sig politisk
inom den iranska arbetarrörelsen. Sedan han kommit till Sverige har han
fortsatt sitt arbete för rättvisa och demokrati i Iran. Detta är inget som
går den iranska staten förbi.
Att besluta om en utvisning av Farzad till Iran skulle vara ett brott mot
asylrätten och skulle direkt hota Farzads liv och hälsa. Farzad och hans
familj har redan fått utstå tillräcklig press och illa behandling, bland
annat har ett muntligt besked om uppehållstillstånd från en handläggare
senare ändrats till ett negativt beslut.

Vi kräver att:
- Farzad Samimi, hans fru och dotter ges permanent uppehållstillstånd i
Sverige.Jonas Brännberg, gruppledare, Rättvisepartiet Socialisterna, Luleå
kommunfullmäktige
Göran Thyni, ledamot Luleå kommunfullmäktige, Rättvisepartiet Socialisterna
Helena Söderström, ledamot Luleå kommunfullmäktige, Rättvisepartiet
Socialisterna

Ingrid Eriksson, gruppledare, Rättvisepartiet Socialisterna, Umeå
kommunfullmäktige
Jan Hägglund, ledamot Umeå kommunfullmäktige, Rättvisepartiet Socialisterna
Per-Olof Johansson, ledamot Umeå kommunfullmäktige, Rättvisepartiet
Socialisterna

Mattias Bernhardsson, gruppledare, Rättvisepartiet Socialisterna, Haninge
kommunfullmäktige
Lina Törnblom, ledamot Haninge kommunfullmäktige, Rättvisepartiet
Socialisterna


Rättvisepartiet Socialisterna
Section of CWI (Committe for a Workers International)
Box 104, 971 04 Luleå
Sweden
Tel: 0046-920-22 08 74
Mail:
rs.lulea@socialisterna.org