Första sidan

IFR- sverige , årsmöte

 

Iranska Flyktingars Riksorganisation (IFR) - Sverige

årsmöte

Lördag 26 maj 2007— Stockholm

 

 

Dagordningen består av en del diskussion om asyl– och asylsökandes situation i Sverige och i synnerhet asylsökande från Iran. Ny styrelse och verksamhetsfrågor står  också på dagordningen.

Program

10:00           invigningstal

10:30— 13             Tal: framtida aktivitetsprogram utifrån en

                                 genomgång över vad vi har gjort hittills

Talare: Rana Karimzade, Farzad Samimi Rasekh, To fiq Mohamadi, Qafur Abasnejad, Qasem Afshar, Sey van Rezaii, Behnam Arani

14— 16 De inkomna förslag för framtids aktivitetsplaner

16:30— 18 Organisatorisk och val av styrelse

 

 

Årsmöte lördag 26 maj, Nidarosgatan 12

Tunnelbanan: Husby Centrum

Kontakt tel. 0707399868

 

Både konferenser är öppna mot allmänheten

 

Stor fest i anknytning till konferenser

 

För närmare bekantskap med och aktivitetsplaner,

För närmare kontakt med IFR s aktivister från olika håll i Sverige, Europa och Kanada

 

Fredag 25 maj mellan klockan 19 till 24

Nidarosgatan 12