Första sidan

Informations- debattmöte i Stockholm

Med repesentanter från politiska partier i riksdagsnivå

Debatt/informationsmöte om flyktingpolitiken

(i synnerhet mot iranska asylsökande)

Inverkan av riksdagspolitiker från: Moderaterna, Socialdemokraterna, Fp, V och Mp

 

 

Det råder ny praxis och rutiner mot asylsökande inte minst asylsökande från Iran. Det har lett till stora förändringar i asylsökandens de har människornas situation. Det har lett till ytterst allvarliga konsekvenser bland annat oro, förvirring och hängivenhet.

De största riksdagspartier har ställt upp att hjälpa till genom delta i vårt möte, lyssna och svara på frågor kring ämnet.

Bakgrunden: den tillfälliga lagen omfattade en mycket liten del av de asylsökande från Iran. Varken familjer eller ensamstående sökande kunde få sin ansökan beviljade. I förhoppning inför lagen hade gjort att mestadels av de gömda sökande ställa sig till förfogande. De lämnade nya ansökningar. Hoppet uteblev. Sedan de nya asylprövningsrutinerna trädde i kraft har en våg av avslag komma farm.  Men saken är inte så ”enkelt”.

Frågor och oro dominerar stort. Varför får vi avslag på vår ansökan trots den dominerande praxisen över hela EU att Iran betraktas som ett osäkert land? Varför drar migrationsverket asylsökandes dagspenning (på 1800 Kr/månad) torts de får sin uppehållsvistelse i Sverige förlängda? Varför erhåller asylsökande inte arbetstillstånd under vistelsen i väntan på ”lämpligare tid” ur migrationsverkets synvinkel? Och många fler angående barn och sjuka asylsökande …

 

Om oss: Vi är en riksorganisation inom asyl- och invandrarfrågor. Stockholm är en stad vi har en aktiv förening med invandrare/asylsökande från Iran som huvudmålgrupp. Föreningens lokal – en välkänt samlingspunkt för flyktingar - ligger i Husby, norr om Stockholm där har vi haft flertal liknande möte.

Tid och plats:

Torsdag 10 Maj, klockan 18

Husby, Nidarosgatan 12, Tunnelbanan Husby centrum