Första sidan

Försvara asylrätten till Farzad Samimi och familjen

Farzad Samimi Rasekh är IFRs ordförande i staden Luleå. Han, därmed hans familj, och deras asylansökan har bemöts av avslag från migrationsverket. Vi kommer inte att acceptera det. Det är ett gemensamt beslut från alla avdelningar inom Iranska Flyktingars Riksorganisation i Sverige och även flertal länder där vi har föreningar/aktivister. Redan har protestbrev börjat skickas till den svenska ambassaden.

Vår kampanj börjar för fullt. Vi kommer att dirigera namnsamling, protest brev till migrationsverkat i syfte att försvara familjens rätt att stanna i Sverige. Samtidigt kommer föreningen att mobilisera alla närstående personer, grannar, klasskompisar, arbetskamrater och alla människor/organisationer som har haft samarbete med Farzad:s bredda aktiviteter för mänskliga rättigheter mot den iranska regimen.

Stöd vår kampanj du också!

 

Stöd brev till Farzad och familjens önska för asyl i Sverige:

Försvara Farzad Samimi Rasekh och hans familjs rätt till asyl i Sverige!

 

Vi har blivit informerad att Farzad Samimis ansökan till asyl har fått avslag av Migrationsverket.

 

Härmed vill vi bekräfta att Farzad Samimi har varit aktivist inom rörelsen mot den iranska regimen under senaste 6 åren. Han har följt sitt tidigare engagemang för frihet mot den Iranska förtryckare regimen genom alla möjlig sätt. vi minns honom och hans aktiva roll inte minst genom flertal demonstrationer, seminarier och artiklar där han har förespråkat breddare protester för att avsätta Iranska islamiska regimen. 

 

Farzad Samimi har även varit en aktiv medlem i Iranska flyktingars internationella organisation (IOIR) under hela sin vistelse i Sverige. Han är en omtyckt figur i asylsökande kretsar. Han har gjort tydliga insatser för att organisera flyktingar, bryta deras ensamhet och isolering.

Farzad har bott i Sverige drygt 6/5 år. Farzad lämnar Iran på grund av sina aktiviteter mot regimen. Han arresteras från regimens säkerhetspolis och utsätts för tortyr. Han flyr till Sverige. Farzad är bosatt i Luleå och har skaffat sig ett heltidsarbete sedan hösten 2002. Hans familj, hans fru Mina Orang och hans 12 åriga dotter Mahshid bor i Sverige sedan november 2005.

Farzad Samimi har trotts all sin aktivitet som regim kritiker och asylrätts aktivist arbetat heltid och har aldrig varit en börda för samhället.  Farzad Samimi kommer att riskera livet, förföljas och plågas om han tvingas tillbaka till Iran. Hans deportering kommer att innebära katastrofala följder för honom och hans familj (fru och två barn). Migrationsverkets senaste beslut tillkännages just i en tid i vilket Irans styrande makt utpekas mer än någonsin som förtryckare, terrorist och omänsklig över hela världen.

 

Aktningsfullt vill vi begära att ni överväger och ändrar utvisningsbesluten gällande Farzad Samimis familj och beviljar deras rätt till asyl i Sverige.

 

Med vänliga hälsningar

Behnam Arani

Ordförande i Iranska Flyktingars Riksorganisation - Sverige