بازگشت به صفحه اول

måndagsmöte جلسات هفتگی استکهلم

اطلاعیه بیمرز – واحد استکهلم

به اطلاع همه پناهجویان ، فعالین و علاقه مندان مسائل پناهندگی می رسانیم که فعالیتهای سازمان از هفته آینده به روال معمول از سر گرفته می شود. جلسات هفتگی در رابطه با مسائل پناهندگی، مشاوره  حقوقی، بحث و تبادل نظر در رابطه با سیاست پناهندگی به روال سابق روزهای دوشنبه برگزار خواهد شد. محل جدید جلسات سازمان در زیر قید شده است. از شرکت  همه اعضای سازمان و علاقه مندان به امور پناهندگی استقبال می کنیم. برای اطلاعات بیشتر با مسئول اجرائی سازمان در استکهلم   فرشاد پاشازاده تماس بگیرید. جلسه اول این فصل دوشنبه 16 ژانویه خواهد بود. 

فرشاد پاشازاده  0737825678

آدرس جدید: Medborgarplatsen 6  مرتبه 4 در Södermalm

دوشنبه ها : ساعت 18 تا 21

 سازمان سراسری پناهندگان/ بیمرز- استکهلم 11 ماه ژانویه

 

copyright © 2007 Flykting.se