بازگشت به صفحه اول

Nyårsfest جشن سال نو

جشن سال نو

Nyårsfest

 (شنبه اول ژانویه 2011

Lördag den föresta januari 2011

 

 

 

   آغاز سال نو را در کنار هم باشیم . روز اول سال را با جشن و لحظاتی از شادی با هم سپری کنیم . برای فراموش کردن همه کدورتها و و لحظاتی لذت بخش در فضای صمیمی و خودمانی به جشن سال نو خوش آمدید!

صرف شام و نوشيدنى بهمراه موسيقى و رقص. ورودى براى بزرگسالان ٥٠ كرون است.

زمان:            شنبه اول ژانويه ٢٠١١    از ساعت شش و نيم بعدازظهر تا نيمه شب

    مکان:       Husbyträff  در ايستگاه قظار

تماس:             محمود محمدزاده، تلفن: 0736228726

سازمان سراسرى پناهندگان ايرانى ـ استکهلم- رهایی زن

با همكارى:  

Iranska Flyktingars Riksorganisation – Stockholm sektionen

Kulturella Föreningen för Kurder i Sverige – KFKS

Solidaritets fest     Lördag 1 jan 2011, klockan 18:30

Husbycentrum            I samarbete med:

SENSUS    och          ABF-västerort

copyright © 2007 Flykting.se