بازگشت به صفحه اول

Solidaritets fest i vår lokal

سازمان سراسرى پناهندگان ايرانى ـ استکهلم:

شنبه ٢٨ ماه نوامبر

جشن همبستگى:

جشن ماهانه واحد استکهلم سازمان سراسرى پناهندگان ايرانى  در محل « خانه مردم» برگزار می شود . هدف از اين جشن، گردهمايى پناهجويان و پناهندگان و تقويت روحيه همبستگى و همکارى در فضايى شاد  ميباشد. در کنار هم شب شادی داشته باشیم!

 صرف شام و نوشيدنى بهمراه موسيقى و رقص. ورودى دريافت نميشود.

زمان:            شنبه  28 ماه نوامبر 2009

از ساعت شش بعدازظهر تا پاسى از شب

مکان          Nidarosgatan 12 در منطقه Husby.                                

 در نزديکى ايستگاه قطار Husbycentrum

تماس:  محمود محمدزاده، تلفن: 0736228726

سازمان سراسرى پناهندگان ايرانى ـ استکهلم

 

copyright © 2007 Flykting.se