بازگشت به صفحه اول

Skål! den goda nyheten: tre medlemmar fick uppehållstillstånd

سه نفر از اعضاى سازمان در استکهلم موفق به اخذ پناهندگى گشتند

پيام شاد باش

پیام شادباش 

از سازمان بيمرز واحد استکهلم

دوستان عزیز سودابه محمدی ،کرامت رنجبر و یحیی مردوخی، خبر موفقيت شما در دريافت اقامت دايم در سوئد از اداره مهاجرت سوئد در روزهای آخرهفته گذشته، برای من و همه فعالین سازمان در استکهلم جای بسی خوشحالی بود. از طرف اعضا و فعالین سازمان این موفقیت را به شما تبریک گفته و برایتان پیروزیهای بیشتری  آرزومندیم.

باشد که موفقيتها برای همه انسانهایی که از جهنم جمهوری اسلامی گریخته و برای شرایط بهتر در زندگیشان در پی به دست آوردن حق پناهندگی و اقامت بعنوان یک حق طبیعی و انسانی در تلاش شبانه روزی اند دریچه امیدی باشد. سازمان مامتعلق به این کمپ و چتری برای قدرتمند کردن این تلاشهاست .

امیدوارم در ادامه این تلاش و مبارزه کماکان شماها را همراه خود داشته باشیم . موفق باشید.

سازمان سراسری پناهندگان ایرانیبیمرز – واحد استکهلم

رسول بناوند

 26 ماه سپتامبر

www.flykting.se

 

 

 

 

 

copyright © 2007 Flykting.se