فارسى | سوئدى | پيوندها | در باره ما | تماس با ما


1 maj Festen

ادامه »"...."»


måndagsmöte جلسات هفتگی استکهلم

اطلاعیه بیمرز – واحد استکهلم

ادامه »"...."»


جشن سال نوNyårsfest

ادامه »"...."»


Nyårsfest جشن سال نو

جشن سال نو

Nyårsfest

 (شنبه اول ژانویه 2011

Lördag den föresta januari 2011

 

 

ادامه »"...."»

اطلاعيه
Verksamhet i lokalenفعالیتهای خانه مردم استکهلم

سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز – استکهلم هر دوره برنامه های فرهنگی و اجتماعی گوناگونی بمنظور فراهم نمودن تسهیلات و کارسازی بیشتر برای پناهجویان و علاقه مندان در امورات پناهندگی در دستور داشته است. بخشی از این  فعالیتهای روتین که در سال جاری برنامه ریزی شده و پیش میرود بدین ترتیب است.

 

ادامه »"...."»Torsdagars Program جلسات پنجشنبه ها

گوشه های ازفعالیتهای خانه پناهنده در استکهلم

جلسات پنجشنبه ها   ساعت  17 تا 21

 

ادامه »"...."»

آفیش
جشن سال نو

به جشن سال نو 2010 خوش آمدید - روی عکس کلیک کنید

ادامه »"...."»


Solidaritets fest i vår lokal

سازمان سراسرى پناهندگان ايرانى ـ استکهلم:

شنبه ٢٨ ماه نوامبر

جشن همبستگى:

ادامه »"...."»


در رابطه با سرنوشت یک پناجوی ایرانی
ادامه »"...."»


Skål! den goda nyheten: tre medlemmar fick uppehållstillstånd

سه نفر از اعضاى سازمان در استکهلم موفق به اخذ پناهندگى گشتند

پيام شاد باش

ادامه »"...."»

ادامه مطالب

16860_264426211129_6796339_n.jpg
سعید آرمان
دبیر سراسری سازمان بیمرز
Saeed_arman2002@yahoo.co.uk


302519_291631927529145_867603881_n.jpg
محمود محمدزاده دبیرسراسری کشور سوئد
تلفن؛ 0736228726


10170767_617640024996669_1047262308_n.jpg
زینت کریمی دبیر واحد استکهلم سازمان بیمرز
0737869032


نشریه بیمرز

Download file

نشریه بیمرز ۳ ویژه انتخابات ۹۲


نشریه بیمرز

Download file

نشریه بیمرز شماره ۲


نشریه بیمرز

Download file

نشریه بیمرز شماره ۱ ویژه نامه کنفرانس استکهلم


ابوبکر شریف زاده دبیر گوتنبرگ

abo_sh2008@hotmail.com  تلفن     0722918070

 

دبیر واحد گوتنبرگ


محمد عابدیان دبیر شمال سوئد

0737249231

دبیرشمال سوئدادامه مطلب

 
copyright © 2007 Flykting.se