بازگشت به صفحه اول

برگزارى مراسم روز جهانى زن در شهر لولئو

سازمان سراسرى پناهندگان با همكارى واحدهاى آن در شهرهاى لولئو و بودن مراسم بزرگى را در بزرگداشت روز جهانى زن، هشتم مارس برگزار كردند.

به دعوت سازمان سراسری پناهندگان ایرانی و تشکیلات حزب حکمتیست و سازمان رهائی زن  و در همکاری با مرکز آموزشی ا ب ف در شهر لولیو سوئد مراسم 8 مارس در این شهر با شرکت تعداد زیادی از ایرانیان، افغانها و سوئدیها در این شهر برگزار گردید.

مراسم ابتدا با سخنرانیهای از جانب چند نفر از فعالین و نهادهای مدافع  حقوق زنان و پرسش و پاسخ به سوالات حضار شروع گردید. ابتدا اختر اصل فلاح دبیر سازمان رهائی زن در این شهر  ضمن خوش آمد گوئی به حضار در مورد عنوان سخنرانی و میزگرد و اهمیت آن در این ورز صحبت نمود. سپس به ترتیب اسد نودینیان  از فعالین مدافع حقوق زنان و کودکان ،    از حزب عدالت اجتماعی ( ریت ویسا پارتیت) ، مریم حمیدی از سازمان رهائی زن ، Karin Wallmark از فعالین  ار فعالین مدافع زنان در ترکیه  ، فرزاد صمیمی  از سازمان پناهندگان ایرانی ، Iris Dimditry    مسئول حزب چپ در منطقه شمال سوئدی و صبور مسئول انجمن افعانهای این شهر شروع شد.Gli Guler

سخنرانان از زاویه های مختلفی و بنا به تجارب خود در مورد قتهای ناموسی، علل و دلائل بروز انها در اروپا و راههای جلوگیری از این مسله به بجث پرداختند. وجود فعالین از کشورهای چون ایران ، ترکیه و افعانستان و انتقال تجاربشان در مورد این پدیده و بی حقوقیهای که در این کشورهای اسلام زده بر زنان و دختران روا داده می شود، فضا فعالی را به این مباحثات داده بود. برای بخشی از شرکت کنندگان که دست اندرکاران و مسئولین نهادها و ارگانهای دولتی در رابطه با پناهندگان بودند این بحثها تازگی داشته و با علاقه در آن شرکت نمودند. این بخش از برنامه با سوالات حضار به پایان رسید.

 

بخش دوم برنامه برنامهای هنری بود با شرکت سه گروه موزیک جوان ( بهمن حمیدی ، فرزاد محمدی ، از ایران و جاوید و جنشید دو خواننده جوان افغانی مراسم را شاد و برای کلیه شرکت کننده گان نموده بود . در پایان برنامه مسئول نهاد ا ب ف ضمن قدردانی از سخنرانان برای بحث های مهم و انتقال تجاربشان تاکید نمود که در همکاری با سازمان سراسری پناهندگان در این شهر فعالیتهای را در این عرصه در دستور خواهند گذاشت و از حضار خواست که فعالانه در این برنامه ها  شرکت نمایند . در سالن محل مراسم میزکتابی نیز با ماتریالهای زیادی وجود داشت که حضار توانستند از این طریق نیز بیشتر با بحثها و مسائل گوناگون در این زمینه دسترسی پیدا کنند.

 

عصر همین روز قبل از برگزی مراسم فعالین سازمان سراسری در تظاهراتی که از جانب سندیکالیستها و حزب عدالت اجنماعی به همین مناسب برگزار می شد شرکت نمودند.

حزب حکمتیست  واحد شمال سوئد

 

سازمان سراسری پناهندگان واحد شمال  سوئد

سازمان رهائی زن واحد شمال سوئد 

١٠ مارس 2007

copyright © 2007 Flykting.se