Första sidan

Upplyssning

Integration, diskriminering, gränsdragning mellan skyldigheter och rättigheter är en ständig återkommande fråga inom vår aktivitet. Mer skrivelse och aktiviteter finns i andar delar av vår hemsida att läsa om. Sådana är förstås på persiska. En del har vi försökt att kombinera med kort förklaring på svenska.

För arbetsmarknad: Klicka här

För integration och diskriminering: Klicka här