بازگشت به صفحه اول

Ny omgång av aktiviteter i föreningens lokaler, Göteborg: studiecirklar, kurser i svenska, dance, gittar med mera

فعاليتهاى لوکال واحد گوتنبرگ

از جمله کلاسهاى آموزشى گيتار، زبان سوئدى

اين کلاسها رايگان و در دسترس همه علاقمندان

  

برنامه فعاليتهاى دوره آتی سازمان سراسری پناهندگان ايرانى

واحد یوتبوری ـ پاييز ٢٠٠٩

مشاوره و راهنمايى در زمينه امور پناهندگى  :

هر هفته  روزهاى دوشنبه و پجشنبه ساعت 1 الی 4 بعداظر

  

کلاسها ی تدريس زبان سوئِدى:

تدريس زبان سوئِدى در سطح ابتدايى پایه براى پناهندگان وپناهجویان

مدرس Hanna Tellholt

hannakontakt@yahoo.se

tel:074492721

 

تدريس برنامه های کامپیوتر از جمله،

Office -(Word-excel-publisher-PowerPoint)

) film och  bild  redigering (  Windows movie maker

و

Photoshop

کلاسهاى آموزش گیتار: در سطح پایه ومرحله بالاتر

بعلاوه در محل دفتر سازمان محافل آموزشى متعدد در زمينه هاى اجتماعى و سياسى و فرهنگى برگزار ميگردد

با ما و فعاليتهاى ما آشنا شويد و به ما بپيونديد!

سازمان سراسرى پناهندگان ايرانى ـ بيمرز  واحد یوتبوری

چهت اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره تلفنهای زیر تماس بگیرید

تلفن لوکال: 031:515158

توفیق محمدی  073989990

peiam@hotmail.com

سیوان رضایی :0739241383

Syvan_rezaei@yahoo.com

توجه:

سازمان سراسرى پناهندگان براى سازمان دادن نيروى پناهجويان در دفاع از حقوق اجتماعى و سياسى آنها در اين جامعه تلاش ميکند. اين فلسفه وجودى ماست. در عين حال پناهجويان و پناهندگان براى حل معضلات مختلف زندگى خود ميتوانند به نيروى همکارى و مساعدت ميان خود متکى باشند. فعاليتهاى دفتر سازمان پناهندگى براى بيشترين هميارى و مساعدت ميان علاقمندان را در دستور دارد.

فعاليتهاى سازمان محدود به پناهندگان و پناهجويان ايرانى نيست. مراجعينى که به زبانهاى فارسى و کردى تکلم ميکنند، که از جمله مردم ايران، عراق و افغانستان را شامل ميگردد، در ميان مراجعين و فعالين سازمان حضور دارند. فعاليتهاى سازمان هيچ کدام انتفاعى نيست. هزينه محدود اين فعاليتها هم اساسا از طريق هميارى و سازماندهى مشترک خود دست اندرکاران تامين ميگردد. 

 

همه فعاليتها و برنامه هاى ما بر نيروى داوطلبانه همشهرى ها انساندوست و حق طلب استوار است. ما و پناهجويان و مراجعه کنندگان به دفتر سازمان دست هرگونه همکارى را بگرمى ميفشاريم. کسانى که به نحوى بتوانند چند ساعت در هفته توانايى خود در آموزش زبان سوئدى، آموزش موزيک و نقاشى به کودکان، در کمک به حل مشکلات ادارى نيازمندان، راهنمايى و خدمات  بهداشتى و روانى و پزشکى و امثال آن را در اختيار ما قرار دهند؛ با آغوش باز مواجه خواهند شد. مشکلات و مصايب پناهجويان و مهاجرين نيازى به توضيح ندارد،  در مقابل انسانهاى توانا و مشتاق براى هميارى نيز بسيار است. هدف فعاليتهاى واحد سازمان در محل دفتر آن هميارى و همبستگى  براى ايجاد زندگى بهتر است.

سازمان سراسرى پناهندگان ايرانى ـ بيمرز

واحد گوتنبرگ

آدرس: Aröds industri vägen28

Hisingsbacka

  www.flykting.se

  ifr_s@yahoo.com

اکتبر 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

copyright © 2007 Flykting.se