بازگشت به صفحه اول

Gemensamt möte med flertals andra flykting- och invandrar organisationer: Asylrätten och rasism i agenda

تحولات قوانین پناهندگی و علیه سیاست پناهندگی دولت سوئد: چه بايد کرد؟

گزارش يک جلسه

در تاریخ بیست و چهارم ماه سپتامبر به فراخوان سازمان بیمرز واحد شهر گوتنبرگ  جلسه عمومی با شرکت دست اندرکاران و نمایندگان جریانات مدافع پناهندگی در محل Folket Huset – Hammarkulen  برگزار گرديد. هدف از جلسه مرورى بر آخرين سياستهاى ضد پناهندگى دولت سوئد، بررسى موقعيت فعلى سازمانها و جريانات مدافع پناهندگى و همفکرى و برنامه ريزى جهت چاره جويى در مقابل شرايط دشوار موجود بود. در اين جلسه علاوه بر تعداد قابل توجهى از پناهجويان و پناهندگان نمايندگان جريانات زير حضور داشتند:

سازمان هیچ انسانی غیر قانونی نیست Ingen Människa är illegal

فدراسیون پناهندگان عراقی واحد گوتنبرگ

نماینده اتحادیه و انجمنهای کشور سومالیا

حزب وسیالست عدالتخواه سوئد Rättvisepartiet Socialisterna

کمپین دانش آموزان سوسیالیست

حزب کمونیست کارگری ـ حکمتیست گوتنبرگ

حزب سوسیالیست در گوتنبرگ

در بخش اول جلسه، آقای کریستوفر لوندبری در یک سخنرانی پر حرارت به اوضاع و تحولات قوانین سیاستهای ضد انسانی و ضد پناهندگی دولت واداره مهاجرت کشور سوئد و دولتهای اروپایی پرادخت. او سپس در بررسى  سلسله حرکات اعتراضى در دفاع از پناهجويان در نه ماه قبل در شهر گوتنبرگ و نقاط ضعف و مثبت این حرکتها اشاره نمود. در پايان شیوه موثرتر براى اعمال  فشار بر دولت دست راستی از طریق افکار عومی و کمپین گسترده در اشکال گوناگون بویژه رتباط وتماس با مديا،  جذب نیروهای مترقی و مدافع حق پناهندگی پرداخت. این سخنرانی به زبانهای فارسی و کردی ترجمه شد.

در قسمت دوم جلسه بحث وگفتگو برای چگونگی به پیش بردن یک کمپین گسترده، مشترک و سراسری در دستور قرار گرفت.  برگزارى یک  تظاهرات بزرگ، جلسه گفت و شنود با احزاب پارلمانی، تلاش برای گسترش حرکت پناهندگی و پیوستن دیگر سازمانها به این جنبش، در خواست حمایت و پشتیبانی از اتحادیهای کارگری و دیگر تشکلات مترقی عدالت خواه،  جمع آوری امضا از جمله پيشنهادات و مواردى بود که مورد بحث قرار گرفت.

بدليل حجم زياد موارد مورد بحث، تصميم گيرى نهايى به نشست بعدى شرکت کنندگان موکول گشت.

سازمان سراسری پناهندگان ایرانی واحد گوتنبرگ

توفیق محمدی

تماس  0739809990 peiam@hotmail.com   

٢۵سپتامبر ٢٠٠٩

www.flykting.se

  

 

 

 

 

 

copyright © 2007 Flykting.se