بازگشت به صفحه اول

جهت اطلاع فعالین سازمان بیمرز

جهت اطلاع فعالین سازمان بیمرز
روز دوشنبه هفته آینده 29 سپتامبر، جلسه سازمان بیمرز با موضوع داعش و جایگاه جمهوری اسلامی در اوضاع کنونی برگزار می شود. برای هر زخش از این موضوع، می توانید یک بخش از آن را انتخاب و در جلسه این تاریخ مطرح کنید. این جلسه به صورت ویدیویی ظبط و در کانال سازمان بیمرز در یوتیوب پخش می شود.
دوستان زیر موضوعاتی زیر ارایه انتخاب کرده اند.
• اسماعیل رشیدی ، داعش و کوبانی
• الهه اعتمادی، داعش و خشونت علیه زنان
• میترا حسین هاشم، داعش و اسلام سیاسی
• سحر بابا سلجی، داعش و کشورهای عربی
• بابک سراج ، داعش و نظام سرمایه داری
• نازنین محمدی ، داعش و ترکیه
• مژگان دلپذیر ، داعش و استفاده ابزاری از کودکان
• زینت کریمی، چرا جوانان به داعش می پیوندند
• سیوان کریمی ، داعش و جنایت شنگال

ضمنا دوستان و علاقمندانی که میلند در این بحث شرکت کنند می توانند موضوعات خود را در این جلسه در مورد داعش بررسی کنند. ضمنا موضوع نقش و جایگاه جمهوری اسلامی در تحولات منطقه و بویژه نگاه آنها به داعش به صورت مشترک بین همه اعضا بحث می شود.
وعده ما
دوشنبه 29 سپتامبر ساعت 6 عصر
مکان، مدبوریارپلاتسن ساختمان سنسوس، طبقه 4