بازگشت به صفحه اول

آموزش زبان سویدی

برگزاری کلاسهای آموزش زبان سویدی
تهیه و پخش فیلم جلسات سازمان بیمرز

روز دوشنبه 15سپتامبر در جلسه سازمان بیمرز تیمهایی برای انجام امور سازمان تشکیل شد. سپس طرحی شش ماهه برای پیشبرد کار سازمان توسط محمود محمدزاده ارایه شد. در این جلسه قرار بر این شد که از این به بعد هر هفته موضوعی سیاسی - اجتماعی به بحث گذاشته شود و فیلم این جلسات نیز به طور منظم در یوتیوب پخش شود.
وظایف کمیته استهکلم اعلام شد.
وظایف کمیته استهکلم که توسط سیوان کریمی توضیح داده شد از این قرار بود .
1. تبلیغ که که شامل :اینترنت ـ رادیو ـ فیلم ـ ادیت توسط نازنین محمدی ـ زینت کریمی ـ سیوان کریمی
2. اجرایئی شامل : اجازه پلیس ـ و هماهنگی با احزاب و جریانات دیگر توسط محمود محمدزاده ـ میتراحسین هاشم
3. تدارکات شامل : تهیه و تدارک پلاکاردها ـ برگزاری جشن ها توسط اسماعیل رشیدی ـ سیوان کریمی

برنامه شش ماهه اول کمیته نیز از قرار زیر است:
1. برگزاری سمینارها (پناهندگی ـ سیاسی)
2. جشن های ماهیانه
3. تهیه و فیلم از جلسات و پخش آنها
4. تظاهرات
5. نشریه سازمان

ضمناً به همت یکی از دوستان، قرار شد که کلاسهای آموزش زبان سویدی برای پناهجويان عزیز در زمان قبل از جلسات سازمان برگزار شود.
کلیه پناهجویان و دوستان عزیزی که مایل به شرکت در این کلاسها هستند، می توانند با دو شماره تلفن زیر تماس بگیرند.

محمود محمدزاده: 0736228726
زینت کریمی: 9032 073786
سازمان پناهندگان ایرانی بیمرز
واحد استکهلم