بازگشت به صفحه اول

فراخوان سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز


به اطلاع اعضا و فعالین سازمان بیمرز و همچنین کلیه انسانهای آزادیخواه و برابری طلب می رسانیم که سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز در کنار سایر سازمانهای دیگر، علیه حکم اعدام معلم زندانی ارژنگ داودی و همچنین تایید مجدد حکم اعدام ریحانه جباری، آکسیونی اعتراضی را در روز یکشنبه 27 یولی برگزار می کند.


بدینوسیله دعوت می شود تا در این آکسیون در کنار هم علیه این جنایت رژیم اسلامی اعتراض خود را به گوش جهانیان برسانیم و به زندانیان سیاسی و محکومین به اعدام اعلام کنیم که در کنار آنها خواهیم بود.

مکان: میدان سرگل توریت
زمآن: 27 یولی ساعت 3 عصر

سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز
واحد بیمرز
27 یولی 2014
تلفن تماس: فرشاد پاشازاده 0737825678
Ifr_s@yahoo.com
www.flykting.se