بازگشت به صفحه اول

خبر خوش


امروز ۳ شنبه ۱۷ ماه یونی اداره مهاجرت سوئد اقامت و پناهندگی سیاسی بهراد هاشم زاده بالو پناهجو وفعال سیاسی یکی از اعضای سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز را به ایشان ابلاغ نمود.
.ما از طرف سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز این موفقیت و پیروزی بزرگ را به خانواده بهراد هاشم زاده و به همه فعالینی که در موفقیت ایشان نقش داشتند تبریک می گوییم
به امید موفقیت های بیشتر.

سازمان سراسری پناهندگان بیمرز. استکهلم

دبیر سراسری سوئد بیمرز . فرشاد پاشازاده


www.flykting.se
ifr_s@yahoo.com
2014/06/17