بازگشت به صفحه اول

اکسیون اعتراضی در دفاع از زندانیان سیاسی،وعلیه توحش جمهوری اسلامی به زندانیان سیاسی در زندان اوین

همانطور که در خبرها آمده بار دیگر زندانیان سیاسی در بند ۳۵۰ اوین مورد تهاجم نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی قرار گرفتند.
در این تعرض وحشیانه کلیه لوازم و کتابها و دفاتر زندانیان سیاسی پاره شده و شکنجه گران و باتوم به دستان رژیم زندانیان سیاسی بی دفاع را مورد ضرب و شتم شدید خود قرار دادند.به صورتیکه حال تعدادی از زندانیان سیاسی به علت خونریزی و آسیب دیدگی شدید وخیم اعلام شده است.
در اعتراض به این عمل وحشیانه و در حمایت از فراخوان حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست بدینوسیله سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز تمامی انسانهای آزادیخواه و برابری طلب و پناهجویان فراری از جهنم جمهوری اسلامی را به شرکت در این اکسیون اعتراضی دعوت مینماید
سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز
واحد استکهلم
مکان : مقابل سفارت جمهوری اسلامی
زمان سه شنبه 22 آوریل 2014
ساعت :14:00
تلفن تماس:0737825678
Ifr_s@yahoo.com
www.flykting.se