بازگشت به صفحه اول

خبر خوش

امروز 15 آپریل، اداره مهاجرت سويد خبر اقامت دو نفر از فعالین سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز را اعلام کرد.
باخبر شدیم که خلیل ابراهیم، معروف به پیر جنگل، اقامت خود را از طریق اداره مهاجرت دریافت کرده است. خلیل یکی از فعالین سازمان بود که از ابتدای شروع فعالیت سازمان ، با آن همکاری می کرده است.
از طرفی دیگر آرش پاک عقیده، یکی دیگر از فعالین سازمان، که فعالیتهای سیاسی گسترده ای در این مدت از خود ارائه کرده بود، سرانجام اداره مهاجرت را متقاعد کرد که اقامت وی را اعلام و به وی ابلاغ کنند.

از طرف سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز، این موفقیت را به این دو عزیز تبریک گفته و امیدواریم که در ادامه زندگی خود، شاهد موفقیتهای گسترده تر و چشمگیرتری باشند.
به امید موفقیت همه فعالین سیاسی و شنیدن خبرهایی خوش از موفقیت همه پناهندگان

سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز
واحد استکهلم
15 آپریل 2014