بازگشت به صفحه اول

گزارش آکسیون علیه اعدام ریحانه جباری در استکهلم

روز شنبه، 29 مارس، آکسیونی اعتراضی با حضور سازمانها و نهادهای مدافع حقوق انسانها، در اعتراض به اعدام ریحانه جباری در استکهلم برگزار شد. سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز، یکی از شرکت کنندگان در این آکسیون بود.

فرشاد پاشازاده، دبیر کشوری سازمان بیمرز، یکی از سخنرانان این آکسیون بود. وی با اشاره به وضعیت کنونی جامعه ایران، اشاره کردند که اعدام پایه اصلی رژیم اسلامی است که تلاش دارد با ایجاد رعب و وحشت در بین مردم، تضمینی برای عدم اعتراض مردم و خفه کردن هر نوع اعتراض در نطفه و نهایتاً طولانی کردن عمر خود است.
وی همچنین اعدام را عملی شنیع و غیر انسانی دانست که جان انسانها را به دلایلی واهی و غیر واقعی می گیرند.
برچیدن اعدام به عنوان یک مجازات باید از تمام قوانین جزایی حذف شود و هیچ جرم یا عملی را مترادف با اعدام به عنوان یک مجازات برابر ندانست.

از طرف سازمان بیمرز، زینت کریمی به عنوان یکی از مجریان این آکسیون حضور داشتند.

شمار زیادی از انسانهای آزادیخواه و مدافع حقوق انسانها در این آکسیون حضور داشتند.

سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز
واحد استکهلم
30 مارس 2014
Ifr_s@yahoo.com

www.flykting.se