بازگشت به صفحه اول

آکسیون اعتراضی علیه حکم اعدام ریحانه جباری

به اطلاع همه انسانهای آزادیخواه می رسانیم که سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز در کنار سایر سازمانهاي مدافع حقوق انسانها، آکسیونی را علیه حکم اعدام ریحانه جباری، توسط بی دادگاه های رژيم اسلامی برگزار می کند.
بدینوسیله از همه انسانهای آزادیخواه و برابری طلب و پناهجویان عزیز دعوت می شود که با حضور خود در این آکسیون اعتراضی، تلاشی جمعی را برای جلوگیری از این حکم ناعادلانه و غیر انسانی سازمان دهیم.

زمان : شنبه 29 مارس 2014
مکان: میدان سرگل توریت
ساعت ۱۵ بعدازظهر

تلفن تماس برای اطلاعات بیشتر به :
اکرم منصوری خورزنی
0735852571

سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز
واحد استکهلم
Ifr_s@yahoo.com

www.flykting.se

2014/03/29