بازگشت به صفحه اول

آکسیون اعتراض علیه اعدام

اطلاعیه سازمان سراسری پناهندگان ایرانی. بیمرز، آکسیون علیه اعدام
موج جدیدی از اعدامها در ایران در حال اجراست. افزایشی که شمار اعدامهای اخیر در ایران را به مرز غیر قابل باوری برده است. اعدام بیش از 40 نفر در ظرف دو هفته که بیش از 33 نفر از،آنان در مدت یک هفته اعدام شدند، گواهی بر این مدعاست.
سازمان بیمرز در کنار احزاب و جریانات چپ، در نظر دارد که اعتراضی را با همکاری حزب حکمتیست، مادران پارک لاله، کمیته علیه اعدام و فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی برگزار کند.

از همه انسانهای آزادیخواه و برابری طلب دعوت می شود که با حضور در این آکسیون اعتراضی، بار دیگر اعتراض و انزجار خود را علیه حکم شنیع اعدام اعلام کنند و مانع از افزایش اعدامها در ایران شویم.

خطر اعدامی که دو جوان به نامهای زانیار و لقمان مرادی را بشدت تهدید می،کند.

زمان: اول مارس 2014
ساعت 3 عصر

مکان: میدان سرگل توریت

سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز
واحد استکهلم
تلفن تماس: اکرم منصوری خورزنی0735853571