بازگشت به صفحه اول

خبر خوش


روز سه شنبه ۱۱ ماه فوریه اداره مهاجرت سوئد اقامت پناهجو فعال سیاسی و عضو سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز یاسین الیاسی را به ایشان ابلاغ کرد.
یاسین به عنوان یکی از فعالین بیمرز در آکسیون های اعتراضی علیه جمهوری اسلامی و به دفاع از حق پناهندگی شرکت فعال و چشمگیری داشت .

از طرف سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز ما این موفقیت را به یاسین ، خانواده ایشان و همه فعالینی که در موفقیت ایشان نقش داشتند تبریک می گوییم .


سازمان سراسری پناهندگان ایرانی/ بیمرز
واحد استکهلم
2014/02/19

Ifr_s@yahoo.com

www.flykting.se