بازگشت به صفحه اول

خبر خوش

امروز، 16 ژانویه، باخبر شدیم که سیوان کریمی پناهجو و فعال سیاسی اقامت و پناهندگی سیاسی خود را دریافت کرد.
وکیل سیوان کریمی، در تماسی با وی این خبر را اعلام نمود
.ما از طرف سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز این موفقیت و پیروزی بزرگ را به خانواده سیوان کریمی و به همه فعالینی که در موفقیت ایشان نقش داشتند تبریک می گوییم
به امید موفقیت برای همه اعضای سازمان سراسری پناهندگان ایرانی - بیمرز
واحد استکهلم

www.flykting.se
ifr_s@yahoo.com

2014/01/16