بازگشت به صفحه اول

اطلاعيه در مورد بهراد هاشم زاده بالو

سازمان سراسرى پناهندگان ايرانى- بيمرز
December 12, 2013

اطلاعيه سازمان سراسري پناهندگان در مورد بهراد هاشم زاده بالو

روز چهارشنبه یازدهم دسامبر متاسفانه با خبر شديم يكي از فعالين سازمان سراسري پناهندگي بيمرز به نام بهراد هاشم زاده بالو پس از مراجعه به اداره مهاجرت براي عوض كردن كارت شناسايي خود سپس به درخواست اداره مهاجرت بعداز مراجعه به پلیس توسط پليس دستگير و به بازداشتگاه مشتا انتقال داده شد. وي يكي از فعالين سازمان سراسري پناهندگان إيراني بي مرز ميباشد. ايشان در تاريخ ١٦ ماه نوامبر در سال ٢٠٠٩ پس از خروج از ايران از كشور سوئد تقاضاي پناهندگي سیاسی نمود. و درسال ٢٠١٠ به عضويت سازمان پناهندگان -بيمرز درامد . بهراد یک فعال سیاسی است و تا کنون علیه رژیم جمهوری اسلامی ایران فعالیت وسیع داشته است. دیپورت به ایران بدون شک برای ایشان خطر جانی و مجازات غیر قابل پیش بینی شکنجه گران جمهوری اسلامی ایران را بدنبال خواهد داشت ازهمه انسانهای شرافت مند و انسان دوست و همه مدیای متعهد انتظار می رود که برای متوقف کردن دیپورت هاشم زاده بالو و نجات جان ایشان تلاش کنند.. سازمان سراسري پناهندگان- بيمرز ضمن محكوم كردن اين عمل خواهان ازاد كردن اين فعال سياسي ميباشد.

سازمان سراسري پناهندگان إيراني-بيمرز