بازگشت به صفحه اول

فیلم سمینار رفع خشونت علیه زنان در استکهلم

بخش نخست
http://www.youtube.com/watch?v=7TYpQrDVMyw
بخش دوم
http://www.youtube.com/watch?v=Z9xMy3FbGqs
بخش سوم
http://www.youtube.com/watch?v=RLfXG69JvtE

در ضمن گزارشی از این کنفرانس در تلویزیون پرتو پخش شد که لینک آن را می توانید در زیر ببینید
.
http://www.youtube.com/watch?v=GtpHY90x_6Q