بازگشت به صفحه اول

خبر خوش

امروز دوشنبه بیست و پنجم ماه نوامبر اداره مهاجرت سوئد خبر اقامت و پناهندگی سیاسی لیلا سومند و فرزند ایشان سهیل را اعلام کرد

لیلا به همراه سهیل در نوامبر سال 2009 از کشور سوئد درخواست پناهندگی سیاسی کردند .. در طی این مدت بعنوان فعالین سازمان حضور فعال و چشمگیری در فعالیتهای ما علیه جمهوری اسلامی و به دفاع از حق پناهندگی در شهر استکهلم داشتند. سرانجام اداره مهاجرت سوئد پناهندگی سیاسی آنها را پذیرفت . این خبر قلبهای بسیاری را شاد و امیدوار کرد
از طرف بیمرز و فعالین و اعضای سازمان این موفقیت را به لیلا و فرزندش سهیل عزیز صمیمانه تبریک میگویم. به امید موفقیتهای بیشتر!.
. سازمان سراسری پناهندگان ایرانی- بیمرز – استکهلم


اکرم منصوری خورزنی


2013/11/25

www.flykting.se

ifr_s@yahoo.com