بازگشت به صفحه اول

گزارش سازمان سراسري پناهندگان ايراني - بيمرز

از تظاهرات ٢ نوامبر عليه اعدام

امروز ٢ نوامبر به فراخوان سازمان سراسري پناهندگان ايراني بيمرز و ساير احزاي و گروههاي چپ، تظاهراتي عليه اعدامهاي اخير در ايران و افزايش اين اعدام ها صورت گرفت.

از طرف سازمان، فرشاد پاشازاده به عنوان دبير سراسري سازمان در سوئد به عنوان يكي از مجريان و گردانندگان اين آكسيون بود. شعارهايي از طرف مجريان اين برنامه عليه اعدام و بويژه سياست رژيم آخوندي سر داده شد.

حضور گسترده تظاهركنندگان و بويژه پناهجوين فراري از جهنم جمهوري اسلامي كاملا چشم گير بود.

از طرف سازمان بيمرز، سيوان كريمي سخناني را به انگليسي ايراد كرد. وي در ابتدا ضمن تسليت به خانواده زندانيان سياسي كه در اين جنايت اخير جانشان را از دست دادند، اضافه كرد كه رژيم اسلامي براي بيش از سه دهه تمام توان خود براي اعدام و خفه كردن صداي اعتراض در ايران بكار برده است.

وي اشاره كرد كه اعدام مهايت و هويت جمهوري اسلامي است. تغيير اين ماهيت از سوي افرادي كه همه ي عمر خود را در خدمت رژيم بوده اند، توهمي بيش نيست. تغيير اين شرايط و ماهيت تنها با رفتن جمهوري اسلامي امكان پذير است.

در ادامه شخصيتهايي از طرف ساير احزاب و سازمانهاي چپ سخناني را ايراد كردند. اين آكسيون در ساعت ٤ عصر به پايان رسيد.

برای دیدن عکسها به لینک زیر مراجعه کنید.
http://www.flickr.com/photos/97804965@N08/10637051303/


سازمان سراسري پناهندگلن ايراني - بيمرز

استكهلم

٢ نوامبر