بازگشت به صفحه اول

سمینار در رابطه با حق و حقوق پناهندگی وسیاست پناهنده پذیری درسوئد


سمیناری در رابطه با حق و حقوق پناهندگی و سیاسث پناهندگی در سوئد با همکاری سنسوز در روز دوشنبه سیم ماه سپتامبر ساعت ۱۷.۳۰ الی ۱۹.۳۰ با شرکت یک کارشناسان و حقوق دان به مسائل پناهندگی از اداره مهاجرت سوئد واقع در مدبوریا پلاتسن سنسوز طبقه چهارم برگزار میشود.

موارد مورد بحث در این سمینار شرایط لازم برای گرفتن حق پناهندگی و چگونگی پروسه پناهندگی در سوئد و همچنین ارائه راهنمائی های مورد نیاز و حمایت های قانونی به پناهجویان مخفی میباشد. از کلیه علاقمندان به مسائل پناهندگی و
پناهجویان عزیز دعوت میشود در این سمینار شرکت نمایند
سازمان سراسري پناهندگان ايراني - بيمرز
اكرم منصوري خورزني دبير واحد استکهلم
2013 /09/27
www.flykting.se
ifr_s@yahoo.com