بازگشت به صفحه اول

گزارش سازمان سراسري پناهندگان ايراني بيمرز از تظاهرات ضد جنگ


در پاسخ به فراخوان احزاب و گروههاي چپ و مخالفين جنگ، سازمان سراسري پناهندگان ايراني بيمرز، در تظاهراتي كه به منظور مخالفت با جنگ احتمالي عليه سوريه از سوي غرب و كشورهاي حامي آن در دست اجراست، شركت كرد.

اين تظاهرات با حضور بسيار وسيعي از مخالفين جنگ و احزاب سياسي روبرو شد و شمار بسيار قابل توجهي از مخالفين جنگ در اين تظاهرات شركت كردند.

سازمان سراسري پناهندگان ايراني بيمرز، با حضور فعالين و اعضاي خود در اين تظاهرات مخالفت و انزجار خود را با هر نوع حمله به سوريه و هر نوع سناريوي غربي براي اين كشور را اعلام نمود.

شمار زيادي از اعضا و فعالين بيمرز در اين تظاهرات شركت كردند. تظاهرات از ساعت ٤ عصر روز ٤ سپتامبر شروع شد و در ساعت ٨ عصر به پايان رسيد.


عكسها را مي توانيد از فايل زير داونلود كنيد
http://www.flickr.com/photos/97804965@N08/
.