بازگشت به صفحه اول

اطلاعيه سازمان سراسري پناهندگان ايراني بيمرز در خصوص جنگ در سوريه


سازمان سراسري پناهندگان ايراني بيمرز به منظور دفاع از مردم سوريه و تلاش براي جلوگيري از حمله احتمالي غرب و متحدانش به سوريه، در كنار ساير احزاب و جريانات چپ در كشور سوئد، از فراخوان عليه اين جنگ احتمالي حمايت مي كند.
بدين منظور سازمان سراسري پناهندگان ايراني - بيمرز در تظاهرات و راهپيمايي كه در روز چهارشنبه و به مناسبت ورود باراك اوباما به سوئد تدارك ديده شده است شركت مي كند.

از تمام مردم آزادي خواه و ضد جنگ طلبي نيز دعوت مي كند كه در اين روز و در كنار همه جريانات چپ و ضد جنگ در اين تظاهرت و راهپيمايي شركت كنند و ضمن حمايت از مردم سوريه، انزجار خود را از اين تصميم دول غربي اعلام نماييم.

زمان: چهارشنبه ٤ سپتامبر ساعت ٥ عصر
مكان: مدبورياره پلاتسن به سمت مين توريت( پارلمان سوئد)
تلفن تماس:
اکرم منصوری خورزنی 0735852571