بازگشت به صفحه اول

گزارش آكسيون ٢٣ آگوست

به فراخوان سازمان سراسري پناهندگان ايراني - بيمرز امروز آكسيون اعتراضي نسبت به افزايش شكنجه و دستگيري فعالين سياسي و همچنين افزايش اعدامها در ايران و در مقابل سفارت رژيم اسلامي برگزار شد. اين فراخوان با استقبال شمار زيادي از فعالين سياسي روبرو و برگزار گرديد.

در ابتداي برنامه اكرم منصوري خورزاني به عنوان مجري، سياستهاي رژيم اسلامي را به باد انتقاد گرفت و آنها را دور از انسانيت خواند. در بخشي از صحبتهاي وي، رژيم هار انساني را ناتوان از كنترل اعتراضات روز افزون در ايران دانست و خاطر نشان كرد كه اين موج دستگيري به منظور رعب و وحشت مردم در حال انجام مي باشد.

در ادامه فرشاد پاشازاده از طرف سازمان سراسري پناهندگان ايراني بيمرز و به عنوان دبير سراسري سوئد، به ايراد سخناني پرداخت. وي با اشاره به وضعيت كنوني رژيم و قرار گرفتن آن در تنگناي اقتصادي و سياسي، شكنجه و دستگيري و اعدام فعالين سياسي و كارگري را راهي مي دانست كه از طرف رژيم و براي ايجاد رعب و وحشت صورت مي گيرد. وي همچنين روي كار آمدن دولت روحاني را با آغاز موج دستگيري و اعدام همزمان دانست و خاطرنشان كرد كه رژيم اسلامي به دنبال دست زدن به آخرين تلاشهاي خود براي نجات است.

در ادامه برنامه، شمار زيادي از فعالين سياسي و به ايراد سخناني در اين مورد پرداختند. اين آكسيون از طرف حزب حكمتيست مورد حمايت قرار گرفته بود و
شمار زيادي از اعضاي حزب در اين آكسيون حضور داشتند.


اين آكسيون در ساعت ٣ بعدالظهر پس از دو ساعت به پايان رسيد.
لينك عكسها :
http://www.flickr.com/photos/97804965@N08/
لینک فیلم:
http://www.youtube.com/watch?v=IXUqCzgea-w&feature=youtu.be

http://www.youtube.com/watch?app=desktop&persist_app=1&v=a1-Rkkj9rq0
سازمان سراسري پناهندگان ايراني بيمرز