بازگشت به صفحه اول

اطلاعیه بیمرز

به اطلاع همه اعضای سازمان و علاقه مندان به مسائل پناهندگی در استکهلم میرسانیم که بیمرز در استکهلم فعالیتهای روتین خود را بعد از تعطیلات تابستانی از سر می گیرد.جلسات هفتگی سازمان طبق روال روزهای دوشنبه هر هفته ساعت 18 تا 21 بر گزار می شود.
.همه علاقه مندان می توانند در این جلسات شرکت داشته باشند.

مکان :طبقه 4 Medborgarplatsen sensus
زمان: دو شنبه 12 ماه آگوستی ساعت 18 تا 21
دبیر واحد سوئد بیمرز فرشاد پاشازاده سردهائی
سازمان سراسری پناهندگان – بیمرز – استکهلم
تلفن تماس اکرم منصوری خورزنی 0735852571
www.flykting.se

ifr_s@yahoo.com